KONKURS – KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU – KARTKA WIELKANOCNA

 1. Organizatorem konkursu jest;
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie ul. Sportowa 11 Suchy Dąb
 3. Patronat nad konkursem objęła Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Dąb.
 • TEMAT : KARTKA WIELKANOCNA
 • Technika Prac –  Praca – POCZTÓWKA – wykonana z materiałów plastycznych lub technicznych, wyklejanka, kolaż, rysunek itp. Pocztówkę można również wykonać w technice fotograficznej – zdjęcie, kolaż fotograficzny, grafika komputerowa.
 1. Format pracy – A5, A6 ( wielkość standardowego zeszytu, lub jego połowa )
 2. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Dąb
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

– do 11 lat

– 12 – 17 lat

 • Termin składania prac

– 25 marca 2023 roku

– ogłoszenie wyników 27 marca 2023 rok

 1. Organizatorzy powołają komisję do oceniania prac składającą się z plastyka, przedstawiciela Urzędu Gminy, radnego Gminy Suchy Dąb.  
 2. W pracy oceniane będą:

– pomysł

– oryginalność

– wykonanie/estetyka

– zrozumienie tematu

 1. Prace proszę składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchym Dębie lub przesłać pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie  ul .Sportowa 11 83-022 Suchy Dąb.
 2.  Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 3.  Prace proszę podpisać  imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania, wiekiem autora i kontaktem telefonicznym do rodzica /lub do opiekuna prawnego.                                                                                                                                                 
 4.  Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza przeniesienie własności pracy konkursowej na organizatora konkursu oraz zgodę na publikację przez organizatora konkursu bez honorarium. Prace mogą być wykorzystywane w celu promocji Gminy Suchy Dąb

Zwycięskie prace wyłonione w dwóch kategoriach wiekowych będą stanowiły wzór kartek wielkanocnych rozsyłanych wraz ze Świątecznymi Życzeniami przez Gminę Suchy Dąb.

 1.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą  na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku które będą przetwarzane na potrzeby konkursu i do jego promocji.
 2.   Do prac proszę dołączyć podpisane oświadczenia  rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (zał. 1, zał.2, zał. 3 )
 3.  Na laureatów i uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

                                                       ZAPRASZAMY

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Urząd Gminy Suchy Dąb z siedzibą ul . Gdańska 17 Suchy Dąb oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie z siedzibą ul. Sportowa 11 Suchy Dąb

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Suchy Dąb oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchym Dębie  jest p. Adriana Głuchowska e-mail inspektor@suchy-dab.pl , nr telefonu 696 011 969

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE )

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres: biblioteka@suchy-dab.pl

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna,  że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Załączniki :

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. View more
Accept